เครื่องมือ
  • A
  • A
  • A
  • ขนาดตัวอักษร

โมบิล สเปเชียล 4T 20W-50 

โมบิล สเปเชียล 4T 20W-50

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
โมบิล สเปเชียล 4T น้ำมันเครื่องสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะในรถจักรยานยนต์ทั่วๆไป


ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ 
โมบิล สเปเชียล 4T ผลิตขึ้นจากการผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและความสมดุลของสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การก่อตัวของคราบสกปรกและป้องกันการสึกหรอและกัดกร่อนของเครื่องยนต์ ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ มีดังนี้:

 ลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรออย่างมีประสิทธิภาพช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
เสถียรต่อความร้อนและต่อออกซิเดชั่น และควบคุมการเกิดคราบสกปรกช่วยบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดเพื่อให้เครื่องยนต์เดินเรียบ
ป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องยนต์ปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์และ การสึกหรอของผิวสัมผัส

การใช้งาน 
โมบิล สเปเชียล 4T แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะ เช่น เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ รถมอเตอร์ไซค์, เครื่องตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กและปั๊ม ที่ต้องการสมรรถนะในระดับ API SF และ JASO MA

โมบิล สเปเชียล 4T 20W-50 ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานของอุตสาหกรรมดังนี้:
API SJ

 คุณสมบัติทั่วไป 

โมบิล สเปเชียล 4T  
เบอร์น้ำมัน SAE20W-4020W-50
ความหนืด, ASTM D 445  
CSt @ 40ºC121145.7
CSt @ 100ºC14.117.3
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270116129.2
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 8740.60.6
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97-27-30
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92223235
ความหนาแน่น @ 15ºC, kg/L, ASTM D 40520.890.89