เครื่องมือ
  • A
  • A
  • A
  • ขนาดตัวอักษร

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4T 10W-40 

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4T 10W-40

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T) คือ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สมรรถนะสูง สำหรับรถจักรยานยนต์สี่จังหวะ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด พร้อมการปกป้องรถจักรยานยนต์และการใช้งานในทุกรูปแบบ.

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4T ผลิตจากน้ำมันแร่คุณภาพสูง และน้ำมันพื้นฐานไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ เติมด้วยสารเพิ่มคุณภาพชั้นสูง เพื่อให้เครื่องยนต์สะอาด ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:

 ลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนประกอบเครื่องยนต์และเครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ความคงตัวของความร้อน เสถียรต่อออกซิเดชั่นที่ดี พร้อมควบคุมการสะสมของคราบสกปรกเครื่องยนต์เดินได้สะอาดขึ้น ทำให้ไม่มีปัญหาเครื่องยนต์สะดุด
คุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนประกอบชุดวาล์วไอดีและไอเสีย และแบริ่งที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
คุณสมบัติในการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำที่ดียิ่งขึ้นสตาร์ทขณะเครื่องเย็นได้ง่ายขึ้น ขณะที่ระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

การใช้งาน
แนะนำเป็นพิเศษให้ใช้ โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4T (Mobil Extra 4T) เพื่อการหล่อลื่นเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์สี่จังหวะทุกประเภท ที่ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4T 10W-40 ตรงตำมมำตรฐำนหรือเหนือกว่ำมำตรฐำนอุตสำหกรรม: 
API SJ
JASO MA

 คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4T 
เบอร์น้ำมัน 10W-40
ความหนืด , ASTM D445 
cSt @ 40°C98
cSt @ 100°C14.4
ดรรชนีความหนืด , ASTM D2270157
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D8740.9
จุดไหลเท, °C, ASTM D97-30
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92A
ความหนาแน่น@ 15ºC, kg/l, ASMT D4052A