เครื่องมือ
  • A
  • A
  • A
  • ขนาดตัวอักษร

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2T 

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2T

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2T น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะสมรรถนะพิเศษกึ่งสังเคราะห์ลดควันขาว ซึ่งได้มาตรฐานของรถจักรยานยนต์ สมรรถนะสูง รถวิ่งบนหิมะและเลื่อยยนต์ โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2T ได้เจือจางไว้ก่อนแล้วเพื่อให้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างกลมกลืน


ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ 
โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2T ผสมจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูงและสารเพิ่มคุณภาพชั้นสูง เพื่อรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดและไม่มีควันจากท่อไอเสีย ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์:

 ลักษณะสำคัญ  ข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีป้องกันการสึกหรอได้อย่างดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
เสถียรต่อความร้อนและออกซิเดชั่น และควบคุมคราบสกปรกเครื่องยนต์สะอาดขึ้น ยืดอายุการใช้งานของหัวเทียนและวาล์ว ช่วยลดแหวนตายและลูกสูบติด ลดการชิงจุดระเบิด
คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุของเครื่องยนต์
ปราศจากควันขาวจากท่อไอเสียรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน 

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2T เหมาะกับการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่ต้องการสมรรถนะระดับ API TC และ JASO FC และ ISO EG-C

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2T ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานของอุตสาหกรรม:
API TC
ISO E-GC
JASO FC

 คุณสมบัติทั่วไป 

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2T 
ความหนืด , ASTM D445 
cSt @ 40°C55
cSt @ 100°C8.8
ดรรชนีความหนืด , ASTM D2270135
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D8740.06
จุดไหลเท, °C, ASTM D97-24
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92110
ความหนาแน่น@ 15ºC, kg/l, ASMT D40520.867