1


Sentetik Yağların Faydaları

Mineral yağlar yerine Mobil SHC™ yağlar – avantajlar açık

Mobil SHC Benefits

Mobil SHC yağları sizin için çok sıkı çalışır ve mineral yağların karşılık veremeyeceği avantajlar sunar.  Yüksek sıcaklıklar, yükler ve basınçlar, sık çalıştırma ve durdurmalar, geniş çalışma sıcaklığı aralıkları ve kirlilik gibi zorlu çalışma koşullarında, Mobil SHC yağlarının kullanılması dişlileriniz, kompresörleriniz, yataklarınız veya hava kompresörleriniz gibi tüm parçaların güvenilir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için daha da büyük bir önem kazanır.

Örneğin, Mobil SHC yağlarının üst çalışma sınırı, yüksek kaliteli mineral yağların maksimum çalışma sıcaklıklarından genellikle 50°C daha yüksektir. Ve mükemmel bir ısıl stabilite ve oksidasyon direnci ile yağ değişim aralıkları uzatılırken depozit oluşumu da azaltılabilir.

Mobil SHC yağları düşük sıcaklıklı ortamlarda çalışırken faydalıdır, zira mineral yağlar daha büyük ölçüde kalınlaşma eğilimi gösterir. Yüksek viskozite indeksleri Mobil SHC yağlarına düşük sıcaklıklarda akma yeteneği kazandırırken, daha iyi bir film kalınlığı ve bunun sonucunda da aşırı sıcaklıklarda makine elemanlarının aşınmaya karşı korumasını da sağlamaya yardımcı olurlar.

Mobil SHC yağlarının tüm bu özellikleri bir diğer avantaj sağlar: enerji verimliliği faydaları. Sentetikler çalışma sıcaklıklarında mineral yağlara kıyasla daha kalın bir yağ filmi sağlamaya yardımcı olur ve böylece metaller arasındaki temasın ve bununla bağlantılı enerji kaybının derecesini azaltırlar. Aynı zamanda, mekanik parçaların yağda hareket etmesinden dolayı çiğnenme çalkalanma nedeniyle de enerji kaybı oluşabilir: Sentetikler ilk çalışmada aynı ISO viskozite derecesindeki mineral yağlar ile karşılaştırıldığında daha düşük bir viskoziteye sahiptir ve bu da çiğnenme çalkalanma enerji kaybının mineral yağlara kıyasla daha düşük olmasını sağlar. Son olarak, Mobil SHC yağlarının düşük bir sürükleme katsayısı olduğu için, yüksek basınç altında daha iyi işlev gösterirler.