Productivity

Üretkenliği Artırıyoruz

İşletmeniz için sürdürülebilir yağlama çözümleri

Dünyadaki bütün endüstrilerde üretkenliği artırmak en büyük öncelik. Çoğu yağ üreticisi üretkenliği artırıp çekiliyor ama Mobil™ endüstriyel yağları ekibi, işletmenizin başarısı için  sürdürülebilirliğin de gerektiğinin farkında.

Üretkenliğin yanında Güvenliğe de önem veriyor, çalışan kimse yaralanmasın istiyorsunuz. Çevre Koruma hedeflerinizle, işinizin çevre üzerindeki ayak izini en aza indirmek istiyorsunuz.

Sürdürülebilir iş faaliyetlerindeki bu üçboyutlu yaklaşıma Üretkenliği Artırıyoruz adını verdik.

Üretkenliği Artırıyoruz anlayışının üç temel ilkesi sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızla örtüşmektedir ve bugünkü hareketlerimizin gelecek nesilleri tehlikeye atmaması için ekonomik büyümeyi sosyal kalkınma ve çevre koruma ile dengelemeyi içerir. Üretkenliği Artırıyoruz, sürdürülebilirliği harekete geçirir.

Üretkenliği Artırıyoruz kapsamındaki sağlam yağlama ve teknik hizmetler çözümlerimiz, üç kritik alanda avantajlar sunar:

Güvenlik

Güvenlik
Ekipman güvenilirliğinde artış ve uzun ömürlü yağlayıcılar, bakım aralıklarının uzaması ve bakım ihtiyacının azalması sayesinde çalışanların ekipmana doğrudan müdahale etmeleriyle bağlantılı yaralanma risklerini ve ürün sızıntısı ya da akıntısı tehlikelerini azaltmaya yardımcı olur.

Çevre Koruma

Çevre Koruma
Gelişmiş yağlayıcılarımız enerji verimliliğini artırmaya yardımcıdır; böylece enerji faturalarında tasarruf, sera gazı salımında düşüş sağlayabilirsiniz. Ayrıca gelişmiş yağlayıcılarımızın birçoğu bakım aralıklarını uzatarak atık yağ ve gres miktarını düşürür, parça ömrünü uzatır, bu da hurda ekipman miktarını ve bağlantılı olarak bakım atıklarını azalır.

Üretkenlik

Üretkenlik
Ekipmanın çalışma süresinde ve verimliliğindeki artışlar üretim maliyetlerini, bakım masraflarını ve ekipman değişim maliyetlerini düşürerek işletmenizin rekabetçiliğine katkıda bulunur.

Güvenlik, çevre koruma ve üretkenlik hedeflerinize yenilikçi yağlama çözümlerimizle ulaşmanıza yardımcı olmak en önemli önceliğimizdir. ÜretkenliğiArtırıyoruz buna denir.Başarı vizyonunuza ulaşmanıza böyle yardımcı oluruz.

.

Üretkenliği Artırıyoruz broşürü

Güvenlik, çevre koruma ve üretkenliği nasıl 
geliştirdiğimizi öğrenin.