araçlar
  • A
  • A
  • A
  • metin boyutu

Emisyonlar


Mobil Delvac™ sentetik motor yağları, modern tasarımlı, düşük emisyonlu motorların yağlanması ve korunması için tasarlanmıştır. Bu tasarımlar genellikle düşük yağ tüketimi oranlarını, Egzoz Gazı Resirkülasyonu kullanımını, Seçilebilen Katalitik Redüksiyonu ve bazen de Dizel partikül filtrelerini içerir.

Dizel partikül filtreleri bulunan Ticari Araçlar için olağanüstü düşük küllü sentetik yağ serisi geliştirdik.

Egzoz Gazı Resirkülasyon (EGR) Motorları ve Güçlükleri
Azot oksitler (NOx), katı madde, hidrokarbonlar ve karbon monoksit için ağır hizmet dizel yakıt emisyon standartları daha hassas bir hale geldiğinden, Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM’ler) müşterilerin güç ve verimlilik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken bu gerekleri yerine getirmenin de yenilikçi yollarını bulmuşlardır.

Egzozdaki NOx düzeyini azaltmak amacıyla, OEM’ler yeni motor tasarımlarına Egzoz Gazı Resirkülasyonu (EGR) sistemleri yerleştirmeye başlamıştır. Her üreticinin EGR sistemi farklı olsa da, genel olarak EGR, elektronik yönetim sistemi tarafından ölçülen ve kontrol edilen egzoz gazının hava giriş sistemine yeniden devridaimiyle çalışır. Bu, daha fazla kurum, ısı, depozit ve korozyon kontrolü ihtiyacı nedeniyle, motor yağının karşılaştığı güçlükleri artırır.