โมบิล 1

เพราะเครื่องยนต์ของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นอยู่กับระดับของการใช้งานที่แตกต่างกัน เราจึงได้คิดค้นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ที่มีเทคโนโลยีป้องกันการสึกหรอแบบมัลติเลเยอร์ อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ เพื่อให้คุณได้เลือกตรงกับความต้องการ