ผลิตภัณฑ์ โมบิล เดลแวค (Mobil Delvac) เพื่อยานยนต์ รถบรรทุก

เอ็กซอนโมบิล คือผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการใช้งานหนักมานานกว่า 80 ปี โมบิล เดลแวค (Mobil Delvac) คือ น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพถึงขั้นและสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดสำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ (OEM)

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์รถบรรทุกหนักชั้นนำรายใหญ่ของโลกให้ใช้เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถที่ออกจาก โรงงานผลิต และสำหรับเติมในศูนย์บริการซ่อมบำรุง ที่ให้การบำรุงรักษารถบรรทุก โมบิล เดลแวค ถูกเลือกโดยผู้ผลิต OEM ยักษ์ใหญ่ของโลกถึง 5 ราย คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะมี น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของรถคุณ และยานยนต์ รถบรรทุก ในทุกสภาพการใช้งาน