เครื่องมือ
  • A
  • A
  • A
  • ขนาดตัวอักษร

มั่นใจเลือกใช้

น้ำมันที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์รถบรรทุกใหญ่ที่สุดในโลกมั่นใจเลือกใช้

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โมบิล เดลแวค ก็เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำด้านน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก
ย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2456 เราก็ได้เริ่มพันธสัญญาความร่วมมือกับบรรดาผู้ผลิตเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์และปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีของ
โมบิล เดลแวคมาอย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับพันธมิตรนี้เอง ทำให้ โมบิล เดลแวค ยืนหยัดในตำแหน่งผู้นำด้านน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักเสมอมา 
  
เทคโนโลยีของโมบิล เดลแวค ได้รับพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อยืดอายุเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก ด้วยระยะเวลากว่า 80 ปี ของความร่วมมือกันกับโรงงานผู้ผลิต ด้วยงบประมาณ
หลายล้านดอลล่าร์สหรัฐ ที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้าและการทดสอบอันเข้มข้น เป้าหมายที่เรามุ่งมั่นไม่เพียงคงอยู่เช่นเดิม แต่ยังได้บรรลุความสำเร็จอย่างต่อเนื่องปีแล้วปีเล่า