เครื่องมือ
  • A
  • A
  • A
  • ขนาดตัวอักษร

ความเป็นมาของ Mobil Delvac ™

 The History of Mobil Delvac หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่ปี 2468 เมื่อ Mobil Delvac กลายเป็นหนึ่งในน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นแรกของโลก แต่อย่างไรก็ดี ความมุ่งมั่นของเราต่ออุตสาหกรรมรถบรรทุกยังคงเหมือนเดิมทุกประการ ในเกียรติประวัติตลอด 90 ปี Mobil Delvac ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยนวัตกรรมและสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความพยายามในการบุกเบิกของเจ้าของ/ผู้ประกอบการยุคแรกจนถึงระบบการจัดการยานพาหนะขนาดใหญ่และทันสมัยในทุกวันนี้ ตั้งแต่ยุคถนนดินลูกลังจนกลายเป็นทางหลวงในยุคปัจจุบัน Mobil Delvac ยังคงพร้อมที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมก้าวหน้าต่อไป ผ่านเส้นทางที่เลี้ยวลดคดเคี้ยวที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคขวากหนามมากมาย เมื่อเรามองย้อนดูประวัติความเป็นมาของเราตามช่วงเวลาด้านล่าง เราหวังที่จะก้าวต่อไปสู่เส้นทางเบื้องหน้าและจะอยู่เคียงคู่กับรถบรรทุกต่อไป

90 ปีแห่งนวัตกรรม

90 years of innovation 2468 – บุกเบิกเทคโนโลยีใหม่

ด้วยการใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีการเจริญเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมรถบรรทุก บริษัท แว๊คคั่ม ออยส์ ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรหนึ่งในน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นแรก ชื่อว่า Delvac: D-iesel E-ngine L-ubricant VAC-uum.


 


 

90 years of innovation2473 – ยุคแห่งการขยาย

เพื่อก้าวให้ทันกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถบรรทุก นักวิจัยของ Mobil Delvac ได้ทำการปรับปรุงสูตรน้ำมันใหม่เพื่อปกป้องการสึกหรอและสึกกร่อน


 


 

90 years of innovation2493 – ความต้องการจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น

ภาวะขาดแคลนน้ำมันดิบอาจเกิดขึ้นในอนาคต น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ Mobil Delvac จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ขับรถบรรทุก


 


 

90 years of innovation2533 – ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่

เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นสร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมรถบรรทุกเป็นอย่างมาก นักวิจัยของ Mobil Delvac ค้นพบหนทางเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยปกป้องเครื่องยนต์อย่างยาวนาน* ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผู้ขับรถบรรทุก


 


 

90 years of innovation ปัจจุบัน – ขยายการบริการและนวัตกรรมที่ครอบคลุม

การสรรสร้างนวัตกรรมก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับแต่งเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์น้ำมัน ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (Mobil Delvac Express) การบริการให้คำปรึกษาด้านการบำรุงรักษา (Field Engineering Services and Mechanic Academy) และการปรับปรุงสูตรเพื่อเพิ่มช่วงระบายน้ำมันและเพิ่มการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง


    

* น้ำมันที่ได้รับการผสมอย่างลงตัวอย่าง Mobil Delvac™ ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรม และ OEM ว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือเหนือกว่า สามารถช่วยปกป้องเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ ท่านสามารถปรึกษา OEM เพื่อขอความช่วยเหลือในการเลือกน้ำมันที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของท่าน ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ OEM ประเภทอุปกรณ์หรือเครื่องยนต์และการบำรุงรักษา เงื่อนไขการใช้งานและการบริการ ตลอดจนน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ mobil.com/pds

การทดสอบความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการทดสอบโดยรถบรรทุก Volvo FM440 Euro 5 จำนวนสองคัน บรรทุกน้ำหนัก 75 เปอร์เซ็นของน้ำหนักรวมของยานพาหนะ (ประมาณ 44,000 กก.) การทดสอบนี้จัดขึ้นที่บริษัท Millbrook Proving Ground จำกัด ในสหราชอาณาจักร สถิติการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการทดสอบโดยรถบรรทุก Volvo โดยเปรียบเทียบระหว่าง น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac 1 LE 5W-30 กับน้ำมันเครื่องชนิดน้ำมันแร่ 15W-40 ผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อขับขี่บนทางหลวง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการทดสอบมีผลสำคัญต่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในทางสถิติ การปรับปรุงด้านการประหยัดน้ำมันขึ้นอยู่กับประเภทยานพาหนะ/อุปกรณ์ อุณภูมิภายนอก สภาวะการขับขี่และความหนืดของน้ำมันที่ใช้อยู่ปัจจุบัน