Vi använder cookies för att skräddarsy din upplevelse på webben och för att förbättra våra webbplatser. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur vi använder dem och hur de kan raderas, ska du läsa vårt Uttalande om cookies Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att cookies användsverktyg
 • A
 • A
 • A
 • textstorlek

 

Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 

Syntetisk motorolja för lätta kommersiella fordon

Mobil Delvac City Logistics R 5W-30 är en högpresterande motorolja med mycket låg askhalt, som framtagits för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasrenigssystem i både diesel- och bensindrivna fordon.

 • Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensinfordon.
 • Medger lång driftstid vid förhöjda temperaturer utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
 • Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer vilket medger lätt start under vinterförhållanden och snabb oljecirkulation i motorn.
 • Lämplig för användning i såväl bensin- och dieselmotorer i lätta kommersiella fordon

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 för krävande körförhållanden: 

 • Renault lätta kommersiella fordon som kräver RN0720
 • Lätta kommersiella fordon och skåpbilar som kräver ACEA C4
 • Bensinmotorer och dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer.
 • Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.
 

Mobil Delvac City Logistics R 5W-30 uppfyller eller överträffar kraven enligt: ACEA
C4
 
Mobil Delvac City Logistics R 5W-30 har följande tillverkares godkännanden: Renault
RN0720
 

 

Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 
Viskositet5W-30
mm²/s vid 40ºC, ASTM D 44568
mm²/s vid 100ºC, ASTM D 44511,7
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 8740,5
Fosfor, vikt-%0,07
Flampunkt, °C, ASTM D 92200
Densitet vid 15ºC, kg/l, ASTM D 40520,85
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-36