Vi använder cookies för att skräddarsy din upplevelse på webben och för att förbättra våra webbplatser. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur vi använder dem och hur de kan raderas, ska du läsa vårt Uttalande om cookies Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att cookies användsverktyg
  • A
  • A
  • A
  • textstorlek

Varför syntetiska smörjmedel

Vad är ett syntetiskt smörjmedel?

Ett syntetiskt smörjmedel innehåller mer högraffinerade basoljor än de som används i konventionella mineraloljor, vilket ger överlägset skydd och överlägsna prestanda. Syntetiska motoroljor ger många fördelar som ger din motor optimala prestanda i många år. För att förstå syntetiska motoroljor måste vi titta på ursprunget till motoroljorna.

Det finns två grundtyper av smörjmedel:

  • Konventionella mineraloljor är de traditionella typerna
  • Syntetiska smörjmedel, som har växande popularitet

Båda typerna tillverkas av råolja som tas upp ur marken. Skillnaden är att syntetiska oljor tillverkas med mer avancerade raffineringsprocesser och har högre renhet och kvalitet än konventionella mineraloljor. Det inte bara avlägsnar fler föroreningar från råoljan, det gör att enskilda molekyler i oljan kan skräddarsys efter kraven från moderna motorer. Dessa anpassade molekyler ger högre skyddsgrad och bättre prestanda.

varför syntetisk

Vad är det som är så bra med syntetiska smörjmedel?

Syntetiska oljor har oftast mer robusta prestanda, särskilt när det gäller pumpbarhet vid låg temperatur, stabilitet vid hög temperatur och skydd mot avlagringar. Dessa egenskaper ger mindre motorslitage, bättre bränsleekonomi och längre motorlivslängd.

Syntetiska oljor har utvecklats specifikt för att kunna hantera de extrema förhållanden som finns i moderna motorer. De är mycket mer lättflytande än traditionella mineraloljor. Den största fördelen är avsevärt bättre motorskydd. När en motor startas för första gången tar det en stund innan en mineralolja börjar cirkulera, vilket gör att friktionen mellan osmorda delar orsakar slitage. Däremot börjar ett syntetiskt smörjmedel omedelbart cirkulera och skyddar alla rörliga delar i motorn.

Syntetiska oljor kan också avsevärt förbättra bränsleekonomin. Under uppvärmningsperioden av en typisk lastbilsresa är mineraloljor tjockare och rör sig långsammare, vilket gör motorn törstigare och mindre effektiv. Syntetoljor börjar däremot arbeta mycket snabbare, varför motorn når sin högsta driftseffektivitet mycket snabbare.

En annan fördel med syntetiska oljor är att de är renare och mer miljövänliga – de hjälper till att minska motorns utsläpp jämfört med konventionella mineraloljor. Konventionella mineraloljor innehåller också större mängder föroreningar, till exempel svavel, reaktiva och instabila kolväten och andra oönskade föroreningar som inte kan avlägsnas helt vid konventionell raffinering av råolja.

I alla dessa viktiga avseenden är syntetiska smörjmedel bättre än mineraloljor, och ger avsevärda fördelar framför konventionella motoroljor, till exempel:

  • Utmärkta flytegenskaper vid låg temperatur – Hällpunkten är ett mått på ett smörjmedels förmåga att flyta vid låg temperatur. Mobil Delvac™ syntetiska smörjmedel är utformade för att minska intern friktion, vilket resulterar i enastående flytegenskaper vid låga temperaturer. Som ett resultat smörjs komponenterna mer effektivt, särskilt vid en kallstart, då ett avsevärt slitage av komponenterna kan förekomma.
  • Viskositetsstabilitet – Högre viskositetsindex innebär stabilare viskositet inom ett stort temperaturområde. Förutom de överlägsna lågtemperaturegenskaperna står Mobil Delvac syntetiska smörjmedel emot förtunning vid höga temperaturer, vilket ger överlägset skydd inom ett större drifttemperaturområde.
  • Förbättrad oxidations- och termisk stabilitet – Förbättrad oxidations- och termisk stabilitet hos Mobil Delvac syntetiska smörjmedel resulterar i mindre viskositetsökning vid åldring och bättre avlagringskontroll, vilket i sin tur leder till färre oljebyten och mindre stilleståndstid, och möjlighet till längre oljebytesintervall – vilket i slutänden sparar tid och pengar.
  • Utmärkt slitageskydd – Nyare fordon måste kunna hantera högre vridmoment och ökade stötbelastningar. Mobil Delvac syntetiska drivlinesmörjmedel har överlägsna repskyddande egenskaper, vilket ger längre livslängd hos dreven vid höga varvtal och vid förhållanden med stötbelastningar. Mobil Delvac 1™ 5W-40 ger utmärkt slitageskydd.