Vi använder cookies för att skräddarsy din upplevelse på webben och för att förbättra våra webbplatser. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur vi använder dem och hur de kan raderas, ska du läsa vårt Uttalande om cookies Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att cookies användsverktyg
  • A
  • A
  • A
  • textstorlek

Utsläpp

Mobil Delvac™ syntetiska motoroljor är utformade för att smörja och skydda moderna motorer med låga utsläpp. De är ofta konstruerade med låg oljeförbrukning, användning av avgasåtercirkulation, selektiv katalytisk avgasrening och ibland med dieselpartikelfilter.

För yrkesfordon med dieselpartikelfilter har vi utvecklat en serie syntetiska oljor med enastående låg askhalt.

Avgasåtercirkulationsmotorer (EGR) och deras utmaningar
Vartefter som dieselutsläppsstandarderna för kväveoxider (NOx), partiklar, kolväten och kolmonoxid blir allt striktare har tillverkarna hittat innovativa sätt att uppfylla dessa krav, samtidigt som man uppfyller kundernas krav på effekt och effektivitet.

För att sänka halten av NOx i avgaserna började tillverkarna införa avgasåtercirkulationssystem (EGR) i sina nya motorkonstruktioner. Även om alla tillverkares EGR-system är olika fungerar EGR i stora drag så att avgaser återcirkuleras, mäts och regleras av det elektroniska styrsystemet, tillbaka in i insugssystemet. Detta ökar utmaningen för motoroljan på grund av behovet av att kunna hantera större mängder sot, värme, avlagringar och korrosion.