Vi använder cookies för att skräddarsy din upplevelse på webben och för att förbättra våra webbplatser. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur vi använder dem och hur de kan raderas, ska du läsa vårt Uttalande om cookies Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att cookies användsverktyg
  • A
  • A
  • A
  • textstorlek

Mobilgrease XHP 222 

Mobilgrease XHP™ 222

Mobilgrease XHP™ 220 är litiumkomplex baserade smörjfetter för långvarigt bruk och med extra höga prestanda, avsedda för en mängd varierande tillämpningar och arbetsförhållanden. Dessa smörjfetter har tagits fram för att överträffa konventionella produkter genom användning av en modern, patenterad tillverkningsteknik grundad på litiumkomplex. De är formulerade för att ge enastående högtemperaturegenskaper med hög vidhäftningsförmåga, mekanisk stabilitet samt motstånd mot vattenkontaminering. Dessa smörjfetter har en hög nivå av kemisk stabilitet och ger utmärkt skydd mot rost och korrosion. Smörjfetten har höga droppunkter, och den maximala rekommenderade driftstemperaturen för dem är 140ºC. Mobilgrease XHP 220 -fetterna finns tillgängliga i NLGI-klasserna 00, 0, 1, 2 och 3 samt med en basoljeviskositet på ISO VG 220.

Mobilgrease XHP 220 -fetterna har utformats för ett stort antal olika tillämpningar inom industri-, fordons-, byggnads- och sjöfartssektorerna. Deras prestandaegenskaper gör dem till det självklara valet för driftsförhållanden med höga temperaturer, vattenkontaminering, stötbelastning och långa eftersmörjningsintervaller. Mobilgrease XHP 222 Special är ett högtrycksfett förstärkt med 0,75% molybdendisulfid, som skyddar mot slitage vid oscillerande rörelser och andra driftsförhållanden som leder till förlust av oljefilm.

Mobilgrease XHP 220 -smörjfetten är ledande representanter för produkterna av Mobilgrease-märket, som skapat sig ett rykte för sin innovation och höga prestanda. Mobilgrease XHP 220 -smörjfetten är högpresterande produkter som tagits fram av våra produktutvecklare och de stöds av vår tekniska personal världen över.

En nyckelfaktor för den utmärkta vidhäftningsförmågan, den goda hållfastheten samt den höga droppunkten hos Mobilgrease XHP 220-fetten är den patentskyddade tillverkningsteknik som utvecklats i våra forskningslaboratorier och som utnyttjas i våra moderna tillverkningsprocesser. Dessa produkter använder sig av särskilt utvalda additiv som ger utmärkt oxidationsbeständighet, rost- och korrosionsskydd, motstånd mot vattenkontaminering såväl som slitageskydd och EP egenskaper. Produkterna i Mobilgrease XHP 220-serien erbjuder följande egenskaper och fördelar:
 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta
Superbt motstånd mot vattenavsköljning och bortspolningBidrar till att säkerställa tillräcklig smörjning och skydd även under de svåraste förhållanden med vattenexponering.
Mycket adhesiv och sammanhållande strukturFetternas utmärkta vidhäftningsförmåga bidrar till minskat läckage och längre eftersmörjningsintervaller och ger minskat underhållsbehov.
Utmärkt rost- och korrosionsmotståndSkydd av smorda delar även i aggressiva våta miljöer.
Mycket gott motstånd mot termisk, oxiderande och strukturell nedbrytning vid hög temperatuBidrar till att förlänga fettets livslängd och ge ett bättre skydd vid lagertillämpningar med höga temperaturer, vilket bidrar till sänkta underhålls- och reservdelskostnader
Mycket gott slitageskyddTillförlitligt skydd av smord utrustning, även under förhållanden med hög skjuvbelastning ger möjlighet till längre livslängd för utrustningen och färre oförutsedda driftstopp
Brett användningsområdeGer möjlighet till rationalisering av lagerhållningen och sänkta inventariekostnader.

Mobilgrease XHP 220 -smörjfetten används i ett brett fält av tillämpningar, t.ex inom industrin samt inom fordons- och byggbranscherna och den marina sektorn. Deras blåa färg gör det lätt att verifiera användningen.

Mobilgrease XHP 005 och 220 är ett mjukare högtemperaturfett, som rekommenderas för centralsmörjsystem, fettsmorda växlar och i tillämpningar där pumpbarhet vid extremt låga temperaturer är av vikt.

Mobilgrease XHP 222 rekommenderas för användning i industri- och sjöfartstillämpningar, chassikomponenter och jordbruksmaskiner. Den klibbiga sammansättningen gör att fettet stannar kvar i applikationen längre.

Mobilgrease XHP 220 -serien uppfyller eller överträffar kraven enligt:
DIN 51825: (2004-06):KP2N-20

Mobilgrease XHP 220 har följande maskinbyggares godkännanden:
Fives Cincinnati P-64

Mobilgrease XHP222
NLGI-klass2
Förtjockningsmedel, typLi-komplex
Färg, visuellMörkblå
Molybdendisulfid, vikt-%--
Penetration, bearbetad, 25ºC, ASTM D 217280
Droppunkt, ºC, ASTM D 2265 280
Basoljans viskositet, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC220
Fyrkuleprov, slitage, ASTM D 2266, spår, mm0.5
Fyrkuleprov, svetslast, ASTM D 2596, kg315
Timken OK last, ASTM D 2509, lb40
Bomboxidationstest, ASTM D 942, Tryckfall vid 100 timmar, kPa (psig)35(5)
Korrosionsskydd, ASTM D 1743Godk
Rostskydd, IP 220-mod, vattenavsköljning, destillerat vatten0,0
Kopparkorrosion, ASTM D 40481B
Penetrationsförändring, Roll Stability, ASTM D 1831, mm/100