Vi använder cookies för att skräddarsy din upplevelse på webben och för att förbättra våra webbplatser. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur vi använder dem och hur de kan raderas, ska du läsa vårt Uttalande om cookies Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att cookies användsverktyg
  • A
  • A
  • A
  • textstorlek

Mobil Delvac 1 5W-40 

Mobil Delvac 1™ 5W-40

Syntetisk dieselmotorolja med mycket höga prestanda
Mobil Delvac 1 5W-40 är en helsyntetisk dieselmotorolja med höga prestanda som bidrar till lång motorlivslängd, samtidigt som den ger möjlighet till långa bytesintevaller för moderna dieselmotorer i krävande bruk. Mobil Delvac 1 5W-40 ger utmärkta prestanda i moderna motorer med låga utsläpp, inklusive kylfordon, samt i äldre, väl underhållna motorer. Mobil Delvac 1 5W-40 rekommenderas för användning i ett stort antal driftsmiljöer och under hård belastning, t.ex i åkerier, gruvdrift, schakt- och byggnadsindustrier och jordbruk. Mobil Delvac 1 uppfyller även kraven för API SL-specifikationen för bensinmotorer i blandade vagnparker.

Mobil Delvac 1 5W-40:s utmärkta prestandaegenskaper är resultatet av omfattande samarbete med stora maskinbyggare kombinerat med tillämpning av avancerad smörjteknologi. Resultatet är att produkten uppfyller eller överstiger vissa av de senaste kraven enligt API, ACEA, JASO och globala branschstandarder för dieselmotoroljor, samt många av de stora amerikanska, europeiska och japanska motortillverkarnas egna specifikationer.

Moderna dieselmotorer med hög effekt och låga utsläpp genererar mera sot och har högre driftstemperatur än äldre motorer och de ställer därmed höga krav på smörjmedlet. En allt mer kompakt motordesign minskar oljeförbrukningen, vilket innebär att mindre ny olja ska användas för att fylla på utarmade tillsatsmedel i oljan. Toppkolvringarna placeras högre, vilket gör att oljefilmen kommer närmare förbränningskammaren, där temperaturen ökar smörjmedlets värmebelastning. Högre bränsleinsprutningstryck och fördröjd timing effektiverar förbränningen, men höjer samtidigt motortemperaturen och ökar avdunstningen och sotbelastningen i motorer som arbetar med återcirkulering av avgaser. Mobil Delvac 1 5W-40 bibehåller sina utmärkta prestandaegenskaper vid höga temperaturer. Den är även fullt ut kompatibel med mineraloljor. Viktiga egenskaper och fördelar omfattar:
 

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Uppfyller eller överstiger större motortillverkares krävande specifikationerEn motorolja för blandade vagnparker
Enastående värme- och oxidationsstabilitetMindre lågtemperatursslam och högtemperatursavlagringar
Låg flyktighet och utmärkt skydd mot slitage och cylinderpoleringLägre oljeförbrukning
Precisionsformulerad lågviskositetsformuleringPotential för bättre bränsle-ekonomi 1
Gott korrosionsskyddBidrar till lång livstid för kritiska slitytor
Längre oljebytesintervallerBidrar till ökad driftseffektivitet och lägre totalkostnader
God kompatibilitet med olika material i motornLång packnings- och tätningslivslängd, längre serviceintervaller

1Jämfört med konventionell 1 5W-40-motorolja. I praktiken beror bränsle-ekonomin på vilken typ av fordon eller utrustning som används, utomhustemperaturen, körförhållandena och viskositeten på den aktuella oljan.

Mobil Delvac 1 5W-40 rekommenderas för användning i dieselmotorer med extremt höga prestanda, inklusive moderna lågutsläppsmodeller med avgasåtercirkulation (EGR). Dessa applikationer omfattar följande:

  • Tunga fordon i landsvägstrafik, som går i hög hastighet och med tung last och fordon i kortare distributionskörning
  • Mycket hårt belastade entreprenadmaskiner, som arbetar vid låga varvtal
  • Så gott som all dieseldriven utrustning från amerikanska, europeiska och japanska tillverkare
  • Kylenheter

Mobil Delvac 1 5W-40 uppfyller kraven enligt:  
API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ
ACEA E7/E4
Cummins CES 20078/20077/20076
Ford WSS-M2C171-D
Renault Trucks RXD
Global DHD-1
JASO DH-1
ISUZU DEO (w/o DPD Equipped Vehicles)

Mobil Delvac 1 5W-40 har följande maskinbyggares godkännanden:  
Detroit Fluids Specification 93K214 
MB-Approval 235.28
MB-Approval 228.5
Voith Retarder Oil Class B
Volvo VDS-2

Mobil Delvac 1 5W-40 rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:  
API CG-4/CF-4/CF
Caterpillar ECF-1-a
Cummins CES 20072/20071/20075
ACEA E5/ E3
MACK EO-N Premium Plus/EO-M

Mobil Delvac 1 5W-40 
SAE5W-40
Viskositet, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC102
cSt @ 100ºC14.8
Viskositets-index, ASTM D 2270151
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 8741.35
Totalt bastal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 289612
Lägsta flyttemp., ºC, ASTM D 97-45
Flampunkt, ºC, ASTM D 92226
Densistet, g/cm³ / 15ºC, ASTM D 40520.854