Vi använder cookies för att skräddarsy din upplevelse på webben och för att förbättra våra webbplatser. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur vi använder dem och hur de kan raderas, ska du läsa vårt Uttalande om cookies Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att cookies användsverktyg
  • A
  • A
  • A
  • textstorlek

Mobil 1™ Engine Oil Guarantee

Vanliga frågor

M1EG

Vad är Mobil 1™ Engine Oil Guarantee och vilka fördelar innebär den för mig?*

Mobil 1™ Engine Oil Guarantee skyddar motorn i din bil när fabriksgarantin upphör att gälla. Den kan tecknas under gällande fabriksgaranti eller vid första servicetillfället därefter. Mobil 1™ Engine Oil Guarantee gäller i upp till 160 000 km eller 5 år från tecknandet, beroende av vad som inträffar först.

Den förlängda motorgarantin som tillhandahålls av ExxonMobil genom bilåterförsäljare täcker smörjmedlet och tillhörande viktiga motordelar. Vi kommer att serva din motor med Mobil 1™ innan biltillverkarens garanti upphört eller vid första servicetillfället efter det att biltillverkarens garanti upphört för att försäkra dig mot reparationskostnader om dessa orsakats av Mobil 1™. Detta för att ge dig upp till fem extra år av trygghet.

* Omfattas av fullständiga villkor

Hur mycket kostar det?

Mobil 1™ Engine Oil Guarantee kostar inget extra. Vi är så övertygade om att service med Mobil 1™ är det bästa sättet att hålla din motor i gott skick, att vi utan kostnad reparerar problem som uppstått till följd av bristfällig smörjning.

Vad omfattas inte?

Garantin omfattar inte delar som inte utsätts för smörjmedel, kända fel, strukturella fel och relaterade problem som orsakats av dessa.

Hur kan jag få Mobil 1™ Engine Oil Guarantee?

Allt du behöver göra är att använda Mobil 1™ motorolja. Fordonet måste inte ha använt Mobil 1™ sedan det var nytt, men motorn måste vara i gott skick och måste ha blivit väl underhållen och servad med godkända delar. För att denna garanti ska fortsätta att gälla måste fordonet servas med rätt kvalitet av Mobil 1™ och enligt biltillverkarens rekommenderade serviceintervaller.

Vad gör jag om jag stöter på problem med min motor?

Som vid andra fel på bilen ska du kontakta oss om du har ett problem med din motor. Se fullständiga villkor för ytterligare information.

När börjar Mobil 1™ Engine Oil Guarantee att gälla?

Startdatum för Mobil 1™ Engine Oil Guarantee anges skriftligen på garantibeviset (certifikatet) som återförsäljaren ger bilägaren. Garantin gäller från detta datum så länge bilen servas enligt tillverkarens serviceschema, och med Mobil 1™ motorolja, i ytterligare upp till fem (5) år eller 160 000 km, beroende av vad som inträffar först.

Hur länge gäller Mobil 1™ Engine Oil Guarantee?

Den gäller i 5 år eller 160 000 km från tecknandet.

Vilka delar av motorn omfattas av Mobil 1™ Engine Oil Guarantee?

Mobil 1™ Engine Oil Guarantee täcker smörjmedlet och de delar i motorn som smörjs av detta.

Om jag säljer bilen, kan då nästa ägare dra fördel av Mobil 1™ Engine Oil Guarantee?

Mobil 1™ Engine Oil Guarantee gäller för bilen och kan följa med vid ägarbyten.

Fortsätter Mobil 1™ Engine Oil Guarantee att gälla om bilägaren slutar att anlita återförsäljaren?

Bilägaren ska i första hand vända sig för service till den återförsäljare som utfärdat garantin. Finns ett behov att använda sig av en annan återförsäljare kan en sådan uppsökas som deltar i garantiprogrammet.

Är Mobil 1™ Engine Oil Guarantee endast gällande för Mobil 1™ produkter

Ja.

När skall ett garantianspråk anges?

Ett garantianspråk måste anmälas inom 30 dagar från det att skadan upptäckts, och senast sex (6) månader efter att skadan uppkommit.

Om min återförsäljare slutar att använda Mobil 1™ motorolja vid service kan jag då byta till en annan återförsäljare och fortsätta ha Mobil 1™ Engine Oil Guarantee?

Skulle återförsäljaren som utfärdade Mobil 1™ Engine Oil Guarantee till dig sluta att erbjuda Mobil 1™ motorolja vid service kan du fortsätta att utnyttja garantin hos någon annan återförsäljare som deltar i arantiprogrammet, givet att fordonet uppfyller kraven för garantins gällande.