Vi använder cookies för att skräddarsy din upplevelse på webben och för att förbättra våra webbplatser. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur vi använder dem och hur de kan raderas, ska du läsa vårt Uttalande om cookies Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att cookies användsverktyg
  • A
  • A
  • A
  • textstorlek

2,9 % bränslebesparing

Millbrooks bränsleekonomitest

2.9% Fuel Saving

Oberoende bränsleekonomitest genomfördes på två Volvo FM440 Euro V-lastbilar med 75 % nyttolast (cirka 32 000 kg) och två Iveco Eurocargo 75E16 EEV Euro V-lastbilar med 50 % nyttolast (cirka 6,2 ton) som genomgick en rad bränsleekonomitest under landsvägskörning. Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 användes i motorn och Mobilube 1™ SHC 75W-90 användes i bakaxeln på båda fordonen, med Mobilube 1 SHC 75W-90 respektive Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid V30 i kraftöverföringarna på Iveco- och Volvo-lastbilarna. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppnådde i genomsnitt 1,8 % bättre bränsleekonomi genom byte av endast motorolja1. Med Mobil Delvac 1 LE 5W-30 har vi skapat en avancerad dieselmotorolja för tunga tillämpningar som klarar de tekniska kraven för dagens och framtidens motorer och ökar möjligheterna att spara bränsle. Vid jämförelse av de syntetiska produkterna mot mineralprodukterna observerades statistiskt signifikanta bränsleekonomifördelar med i genomsnitt 2,0 % för Volvo-motorer och 1,7 % för Iveco-motorer vid stadskörning och 2,9 % vid landsvägskörning2.


1En bränsleekonomisk utvärdering genomfördes på två Volvo FM440 Euro V-lastbilar med 75 % nyttolast (cirka 32 ton) Testet genomfördes på bana hos Millbrook Proving Ground, Ltd. i Storbritannien. Vid jämförelse av Mobil Delvac 1 LE 5W-30 mot en 15W-40-mineralmotorolja observerades statistiskt signifikanta bränsleekonomifördelar med i genomsnitt 1,8 % för Volvo-lastbilarna vid landsvägskörning. Korrigeringar gjordes när ändringar i testmiljön hade en statistiskt signifikant inverkan på bränsleekonomin. Förbättringar av bränsleekonomin beror på fordons- och utrustningstyp, utetemperatur, körförhållanden och rådande oljeviskositet.


2En bränsleekonomisk utvärdering genomfördes med två Iveco Eurocargo 75E16 EEV Euro V-lastbilar med 50 % nyttolast (cirka 6,2 ton). Testet genomfördes på bana hos Millbrook Proving Ground, Ltd. i Storbritannien. Som testobjekt användes Mobil Delvac 1 LE 5W-30 i motor och Mobilube 1 SHC 75W-90 i bakaxel och kraftöverföring. Dessa jämfördes med en 15W-40 mineralolja i motorn, en 85W-140 mineralolja i bakaxeln och en 80W-90 mineralolja i kraftöverföringen som referensobjekt. Vid jämförelse av de syntetiska produkterna mot mineralprodukterna observerades statistiskt signifikanta bränsleekonomifördelar med i genomsnitt 2,9 % vid landsvägskörning. Korrigeringar gjordes när ändringar i testmiljön hade en statistiskt signifikant inverkan på bränsleekonomin. Förbättringar av bränsleekonomin beror på fordons-/utrustningstyp, utetemperatur, körförhållanden och aktuella oljeviskositeter.