Vi använder cookies för att skräddarsy din upplevelse på webben och för att förbättra våra webbplatser. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur vi använder dem och hur de kan raderas, ska du läsa vårt Uttalande om cookies Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att cookies användsverktyg
 • A
 • A
 • A
 • textstorlek

Relaterade länkar
Bilvårdsprodukter
I Mobils bilvårdssortiment finns innovativa kvalitetsprodukter som uppfyller och överträffar branschens mest krävande specifikationer. 

Frågor och svar om bilvård

Läs mer om hur du kan använda Mobil™-produkter för att sköta om din bil och hålla motorn i bästa skick.

 1. Varför måste man regelbundet byta motorolja?
 2. Vilken betydelse har viskositeten i en motorolja?
 3. Vad betyder viskositet?
 4. Min bil avger rök när jag startar. Vad tyder det på?
 5. Vad är klassificeringssystemet med API-kategorier?
 6. Vad innebär siffran för viskositetsindex?
 7. Vad är det som gör att oljevarningslampan i min bil tänds?

1. Varför måste man regelbundet byta motorolja?
Motorolja bryts ned med tiden. När den bryts ned förlorar den sin effektivitet och kan inte längre skydda motorn på rätt sätt.

Förutom att smörja motorns rörliga delar är motoroljan även avsedd för att föra bort biprodukter från förbränningen från kolvar och cylindrar. Den ska ta hand om de små vattenmängder som bildas när motorn värms upp och kyls ned, och för att samla upp den smuts och det damm som kommer in i motorn genom luftintagssystemet. Den tar också hand om syror som bildas vid reaktionen mellan vatten och andra föroreningar. Ibland finns det även bränsleläckage (bränsleutspädning) eller kylvätskeläckage som kommer in i oljesystemet.

När bilen körs ökar halten av föroreningar i motoroljan hela tiden. Oljefiltret avlägsnar partiklar när oljan går igenom filtret, men med tiden förbrukas oljans tillsatser och själva oljan börjar försämras (oxideras eller tjockna). När det gått så långt kan oljan inte längre göra sitt jobb och måste bytas.

I vilken takt föroreningar och förbrukning av tillsatser förekommer beror på många variabler. En av dessa är körförhållandena, som varierar mycket och har en direkt effekt på oljans praktiska livslängd. Andra faktorer är precisionen hos tändningen, bränsleinsprutningen eller förgasarjusteringen, luftrenarens skick och motorns allmänna mekaniska skick.

Oljan bör bytas innan föroreningsnivån når den punkt då motorskador kan uppträda. Eftersom det är svårt för den enskilde bilföraren att avgöra när föroreningsnivån är för hög anger biltillverkarna rekommenderade oljebytesintervaller. Dessa bytesrekommendationer varierar mellan årsmodeller och tillverkare. De rekommenderade intervallerna och körsträckegränserna varierar också beroende på hur bilen används. Vid krävande användning rekommenderas tätare oljebyten. >>tillbaka till början

2. Vilken betydelse har viskositeten i en motorolja?
Tekniker arbetar för att skapa en optimal viskositet i en olja, utifrån belastnings- och varvtalsförhållanden. De balanserar lättare oljor (med låg viskositet), som har litet motstånd mot rörelse och därigenom sparar bränsle och effektivt överför hästkrafterna, mot tyngre olja (med hög viskositet), som gör motstånd mot att pressas ut från kontaktområdet mellan metallytorna.

Den komplicerande faktorn är att oljans viskositet varierar med temperaturen – tunnare när den är varm, tjockare när den är kall. Vid låga temperaturer vill vi att motorolja ska flyta lätt (inte bli för tjock och geléaktig). Vid höga temperaturer vill vi att motoroljan inte ska bli för tunn och tillåta kontakt metall mot metall. Därför utvecklade teknikerna multigrade-motoroljor. >>tillbaka till början

3. Vad betyder viskositet?
Viskositet är ett mått på en vätskas motstånd mot flöde. En vätska med låg viskositet flyter lätt och kallas ofta ”tunn”. Vatten är ett exempel på en vätska med relativt låg viskositet. En vätska med hög viskositet beskrivs ofta som ”tjock”. Lönnsirap är ett exempel på en vätska med relativt hög viskositet. >>tillbaka till början

4. Min bil avger rök när jag startar. Vad tyder det på?
Om röken är relativt blå eller blåsvart kan det tyda på att olja bränns tillsammans med bränslet. Möjliga orsaker är antingen slitna kolvringar eller för låg oljeviskositet.

Om röken är svart tyder det på att för mycket bränsle förbränns.

Om röken är vit kan det helt enkelt vara fukt i den kalla motorn och avgassystemet som avdunstar. Om det kommer mycket vit rök och det fortsätter under lång tid kan det bero på ett internt läckage av kylarvätska. >>tillbaka till början

5. Vad är klassificeringssystemet med API-kategorier?
Motoroljor klassificeras för närvarande med en kod som består av två bokstäver. Oljekategorierna för bensinmotorer börjar med bokstaven S (ursprungligen betecknande ”Spark ignition”, tändstiftständning, men nu förknippar vi S:et med ”Service”). Oljekategorierna för dieselmotorer börjar med bokstaven C (ursprungligen betecknande ”Compression ignition”, kompressionsständning, men nu förknippar vi C:et med ”Commercial”, yrkesmässig).

Den andra bokstaven är bara en löpande beteckning för bättre kvalitet med tiden. Med andra ord, när en ny kvalitetsnivå etableras i branschen används nästa bokstav i alfabetet (SJ ersätter alltså SH). Bokstäverna ”I” och ”K” utelämnades avsiktligen för att undvika eventuell förväxling med andra vanliga beteckningar. >>tillbaka till början

6. Vad innebär siffran för viskositetsindex?
Viskositetsindexet (VI) är ett mått på den relativa förändringen av oljans viskositet inom ett temperaturintervall. Ju HÖGRE viskositetsindex, desto MINDRE är viskositetsförändringen med temperaturen. VI är inte relaterat till den faktiska viskositeten eller SAE-viskositeten, utan ett mått på viskositetsförändringens storlek.

VI-siffran används oftast bara som en indikator. De faktiska resultaten för en motorolja vid pumpbarhetstester vid låg temperatur och slitagetester vid hög temperatur är bättre indikatorer på hur bra oljan fungerar i en motor.

I allmänhet har multigradeoljor (0W-40, 10W-30 o.s.v.) högt viskositetsindex. Monogradeoljor (SAE 30, 40 o.s.v.) har lägre viskositetsindex. >>tillbaka till början

7. Vad är det som gör att oljevarningslampan i min bil tänds?
Oljevarningslampan kan tändas av flera olika orsaker, till exempel: låg oljenivå, en trasig oljepump, en trasig oljetrycksgivare, igensättning av oljesystemet, för stor skumbildning i oljan o.s.v. I alla dessa fall bör du stänga av motorn så snabbt du kan göra det på ett säkert sätt. Om du fortsätter använda motorn med lågt oljetryck kan det resultera i allvarliga motorskador.>>tillbaka till början