Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse din brukeropplevelse samt forbedre våre nettsider. For å finne ut mer om hva informasjonskapler er, hvordan vi bruker dem og hvordan du kan slette dem, se vår erklæring om informasjonskapsler.
Ved å fortsette bruken av denne nettsiden, samtykker du i bruken av informasjonskapsler.
verktøy
  • A
  • A
  • A
  • tekststørrelse

Mobilgrease XHP 220 

Mobilgrease XHP™ 220

Produktene i Mobilgrease XHP™ 220-serien er litiumkomplekssmørefett med ekstra høy ytelse beregnet på et bredt spekter av bruksområder og driftsforhold. Produktene er utviklet for å overgå konvensjonelle produkter, ved bruk av ledende litiumkompleksproduksjonsteknologi. De er utviklet for utmerket høytemperatursytelse, svært god adhesjon, strukturell stabilitet og høy vannbestandighet. Smørefettene har høy grad av kjemisk stabilitet og gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon. De har høyt dråpepunkt og maksimalt anbefalt driftstemperatur for serien er 140 ºC. Smøremidlene i Mobilgrease XHP 220-serien er tilgjengelige i NLGI-gradene 00, 0, 1, 2 og 3 med baseoljeviskositet på ISO VG 220.

Smørefettene i Mobilgrease XHP 220-serien er designet for et bredt spekter av bruksområder, f.eks. innenfor industri-, kjøretøy-, bygg og anlegg- og marinesektoren. De er et ideelt valg for krevende driftsbetingelser som høy temperatur, vannforurensning, sjokkbelastning og når man ønsker lengre smøreintervaller. Mobilgrease XHP 222 Special er et smørefett for ekstreme trykk, forsterket med 0,75% molybdendisulfid som gir slitasjebeskyttelse i svingpunkter (pivotlignende forhold) og ved andre forhold som fører til tap av oljefilm.

Mobilgrease XHP 220 smøremidlene er ledende merkeprodukter i Mobilgrease-serien, som er anerkjent for sin innovasjon og fremragende ytelse. Mobilgrease XHP 220-smøremidlene representerer det aller fremste innen smøremiddelteknologi med høy ytelse, utviklet av våre forskere, og med teknisk støtte fra vårt verdensomspennende tekniske personell.

En nøkkelfaktor for de utmerkede adhesjons- og kohesjonsegenskapene og det høye dråpepunktet til Mobilgrease XHP 220, er den konfidensielt beskyttede produksjonsteknologien. Denne er utviklet ved våre forskningsanlegg og brukes ved våre moderne produksjonsanlegg. Mobilgrease XHP 220-produktene inneholder spesielt utvalgte tilsetningsstoffer for utmerket oksidasjonsstabilitet, rust- og korrosjonskontroll, vannbestandighet, slitasjehemming og EP-beskyttelse. Produktene i Mobilgrease XHP-serien har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

 

EgenskaperFordeler
Utmerket bestandighet mot vannutvaskingBidrar til å sikre god smøring og beskyttelse, selv under de mest krevende forhold med mye vann.
Meget adhesiv og kohesiv strukturSmøremiddelet fester meget godt, og bidrar til mindre lekkasje, samt lengre smøreintervaller for redusert vedlikeholdsbehov.
Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelseBeskyttelse av smurte deler selv i aggressive vannholdige miljøer.
Svært god motstandsdyktighet mot termisk, oksidativ og strukturell nedbrytning ved høye temperaturerBidrar til forlenget levetid for smøremiddelet og bedre beskyttelse av lagrene ved høye temperaturer, som igjen bidrar til reduserte vedlikeholds- og utskiftningskostnader.
Svært gode slitasjeforebyggende egenskaper og EP-egenskaperPålitelig beskyttelse av smurt utstyr, selv under forhold med mye glidebelastning, med mulighet for lengre utstyrslevetid og mindre uforutsett driftsstans.
Gode flerbruksmuligheterMulighet for lagerrasjonalisering og reduserte lagerkostnader.

Mobilgrease XHP 220 smørefett brukes i et bredt utvalg av utstyr, inkludert bruksområder innen industri, kjøretøysektoren, bygg og anlegg og marine. Smørefettenes blå farge tillater enkel verifikasjon og bruk.

Mobilgrease XHP 005, 220 er et mykere smøremiddel for høyere temperaturer og anbefales av ExxonMobil for bruk i sentralsmøresystemer, til smøring av gir og når pumpeevnen ved ekstremt lave temperaturer er viktig.

Mobilgrease XHP 222 anbefales av ExxonMobil for bruk i industrielle og marine applikasjoner, chassiskomponenter og landbruksutstyr. Den klebrige formuleringen gjør at smørefettet forblir lengre på smørestedet.

Mobilgrease XHP 220 serien møter eller overgår kravene til:
DIN 51825: (2004-06): KP2N-20

Mobilgrease XHP 220 har følgende produsentgodkjennelse:
Fives Cincinnati P-64

Mobilgrease XHP222
NLGI-grad 2
Fortykker Li-kompleks
FargeMørk blå
Molybdendisulfid, vekt %--
Penetrasjon, bearbeidet, 25ºC, ASTM D 217280
Dråpepunkt, ºC, ASTM D 226 280
Oljeviskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC220
4-Ball-test, slitasje, ASTM D 2266, ripe, mm0,5
4-Ball-test, sveiselast, ASTM D 2596, kg315
Timken OK last, ASTM D 2509, lb40
Slagoksidasjon, ASTM D 942, Trykkfall etter 100 timer, kPa35 (5)
Korrosjonsbeskyttelse, ASTM D 1743Pass.
Rustbeskyttelse, IP 220-mod., Utvasking med destillert vann0
Kobberkorrosjon, ASTM D 40481B
Penetrasjon konsistensendring, rullestabilitet, ASTM D 1831, mm/100