Kalkylator för bränsleekonomi

(total)
(genomsnittlig)
(per liter)

Se hur mycket du kan spara med hjälp av reglaget nedan.

Observera att utöver prestandan hos Mobil Delvac smörjmedel så beror bränslebesparingarna på en mängd olika andra faktorer och körvanor/körförhållanden. Se potentiell bränslebesparing med Mobil Delvac smörjmedel i produktbeskrivningen och specifikationerna på denna webbplats.

BERÄKNAD BESPARING: 0.00 per år

Alla exempel som anges är rent hypotetiska och inte baserade på empiriska data.