tools
  • A
  • A
  • A
  • lettergrootte

Emissies

Mobil Delvac™ synthetische motoroliën zijn ontwikkeld voor de smering en bescherming van moderne, op een lage emissie gebaseerde motoren. Deze motorontwerpen onderscheiden zich vaak door laag olieverbruik, de toepassing van uitlaatgasrecirculatie, selectieve katalytische reductie (SCR) en soms dieselroetfilters.

Voor vrachtauto’s met dieselroetfilters hebben we een aantal uitstekende synthetische low-ash motoroliën ontwikkeld.

Uitlaatgasrecirculatie (EGR)-motoren en hun uitdagingen
Omdat de normen voor heavy-duty dieselemissies voor stikstofoxiden (NOx), vaste stoffen, koolwaterstoffen en koolmonoxide steeds strenger worden, hebben Original Equipment Manufacturers (OEMs) vernieuwende wegen gevonden om aan die normen te voldoen en tegelijk aan de vraag van klanten naar vermogen en efficientie tegemoet te komen.

Met de bedoeling het niveau van NOx in uitlaatgassen te verlagen, begonnen OEMs met het inbouwen van EGR-systemen in hun nieuwe motorconstructies. Hoewel het EGR-systeem van elke constructeur weer anders is, berust uitlaatgasrecirculatie in grote lijnen op het door een elektronisch beheerssysteem gemeten en geregeld terugvoeren van de uitlaatgassen in het uitlaatsysteem. Door de behoefte aan een betere roet-, hitte-, neerslag- en corrosiebeheersing stelt dit proces ook zeer hoge eisen aan de motorolie.