tools
 • A
 • A
 • A
 • lettergrootte

Veelgestelde vragen over auto-onderhoud

Hier vindt u meer tips over het gebruik van Mobil™ producten om uw auto te onderhouden en de motor soepel lopend te houden.

 1. Waarom moet ik de motorolie regelmatig verversen? 
 2. Welke rol speelt viscositeit in een motorolie?
 3. Wat betekent viscositeit?
 4. Mijn auto geeft een rookwolk bij het starten. Waarop wijst die rook?
 5. Wat is het API classificatiesysteem voor servicecategorieën?
 6. Wat betekent een viscositeitsindexnummer?
 7. Waardoor gaat in mijn auto het oliewaarschuwingslampje branden?

1) Waarom moet ik de motorolie regelmatig verversen?
Naarmate motorolie langer wordt gebruikt, neemt de kwaliteit af. Wanneer de olie wordt afgebroken, verliest hij zijn effectiviteit en kan hij de motor van uw auto niet langer goed beschermen. 

Naast de smering van de bewegende delen van een motor is motorolie bedoeld om verbrandingsproducten van de zuigers en de cilinders af te voeren. Motorolie moet bovendien de geringe hoeveelheden water verwerken die bij het opwarmen en afkoelen van de motor worden gevormd en het vuil en stof opnemen dat via het luchtinlaatsysteem de motor binnendringt.  De olie neemt ook de zuren op die door de reactie tussen water en andere vervuilende stoffen ontstaan. Soms zijn er ook brandstoflekken (brandstofverdunning) en koelmiddellekken die tot in het oliesysteem binnendringen.

Naarmate er meer met de auto wordt gereden, neemt de vervuiling van de motorolie constant toe. Wanneer de olie het oliefilter passeert, worden allerlei deeltjes opgevangen maar in de loop van tijd raken de additieven in de olie uitgeput en kan de olie zijn beschermende eigenschappen geleidelijk verliezen (oxideren of verdikken). Op dat moment kan de olie zijn taak niet meer vervullen en moet hij worden vervangen.

De snelheid waarmee vervuiling en uitputting van additieven zich voordoen is van veel verschillende factoren afhankelijk. Een van deze factoren zijn de rijomstandigheden die sterk kunnen wisselen en direct van invloed zijn op de levensduur van de olie. Andere factoren zijn onder meer de ontstekingsprecisie, brandstofinjectie en carburatie-afstellingen, het gedrag van het luchtfilter en de algemene mechanische conditie van de motor.

Olie moet worden ververst voordat het niveau van vervuiling het punt bereikt waarop beschadiging van de motor kan ontstaan. Omdat de individuele automobilist moeilijk kan bepalen wanneer het vervuilingsniveau te hoog oploopt, adviseren automobielconstructeurs bepaalde tussenpozen voor het verversen van de olie. Deze geadviseerde tijdstippen voor het verversen van de olie variëren van model, bouwjaar en fabrikant. De aanbevolen intervallen en kilometerstanden variëren ook met de wijze van gebruik van de auto. Voor intensief gebruikte auto’s wordt vaker verversen van de olie aanbevolen. 
>>terug naar boven

2) Welke rol speelt viscositeit in een motorolie?
Technici werken aan het bereiken van een optimale viscositeit voor een bepaald type olie, gebaseerd op belasting en snelheid. Zij zoeken naar een optimale balans tussen een lichtere olie   met een lage viscositeit   die weinig weerstand tegen beweging biedt en daardoor brandstof bespaart en vermogen efficiënt overdraagt, met een zwaardere olie – met een hoge viscositeit – die bestand is tegen het buiten het contactvlak tussen twee metalen oppervlakken geperst worden.

Een complicerende factor is dat de viscositeit van een olie varieert met veranderingen in de temperatuur – dunner wanneer hij heet, dikker wanneer hij koud is. Bij lagere temperaturen hebben we een motorolie nodig die ook onder die omstandigheden vloeibaar blijft (dus niet veel dikker wordt of gelei-achtig). Bij hogere temperaturen hebben we een motorolie nodig die niet te dun wordt en metaal-op-metaalcontact mogelijk maakt. Daarom hebben technici multigrade-motoroliën ontwikkeld.  
>>terug naar boven

3) Wat betekent viscositeit?
Viscositeit is een maat voor de weerstand van een vloeistof tegen vloeien. Een vloeistof met een lage viscositeit stroomt gemakkelijk en wordt vaak “dun” genoemd. Water is een voorbeeld van een vloeistof met een lage viscositeit. Een vloeistof met een hoge viscositeit wordt vaak “dik” genoemd. Stroop  is een voorbeeld van een vloeistof met een hoge viscositeit. 
>>terug naar boven

4) Mijn auto geeft een rookwolk bij het starten. Waarop wijst die rook?
Als de rookwolk naar blauw of blauw/zwart neigt, kan dit erop wijzen dat olie samen met de motorbrandstof verbrandt. De mogelijke oorzaak kunnen versleten zuigerringen ofwel een te lage olieviscositeit zijn.

Een zwarte rookwolk betekent dat er overtollige brandstof wordt verbrand.

Een witte wolk duidt er meestal op dat het vocht in de koude motor en het uitlaatsysteem door de hete uitlaatgassen verdampt en wordt weggeblazen. Als er echter veel witte rook uit de uitlaat komt die langdurig aanhoudt, kan dat wijzen op een interne koelmiddellek. 
>>terugnaar boven

5) Wat is het API classificatiesysteem voor servicecategorieën?
Motoroliën worden momenteel geclassificeerd door een uit twee letters bestaande code. De categorieën benzinemotoroliën beginnen met de letter S (duidde oorspronkelijk op “Spark Ignition” motoroliën maar tegenwoordig associëren we de S met “Service”). De categorieën van dieselmotoroliën beginnen met de letter C (duidde oorspronkelijk op “Compression Ignition” motoroliën maar tegenwoordig associëren we de C met “Commercial”).

De tweede letter is eenvoudig een opeenvolgende aanduiding van betere kwaliteitsniveaus in de loop van tijd. Met andere woorden, wanneer de petrochemische industrie een nieuw kwaliteitsniveau vastlegt, wordt de volgende letter van het alfabet gebruikt (SJ komt dus in de plaats van SH). De letters “I” en “K” werden met opzet overgeslagen om mogelijke verwarring met andere veelgebruikte aanduidingen te voorkomen.
>>terug naar boven

6) Wat betekent een viscositeitsindexnummer?
De viscositeitsindex (VI) is een maat die aangeeft hoe de olieviscositeit reageert op veranderingen van de temperatuur. Hoe HOGER de viscositeitsindex, des te KLEINER is de verandering van de viscositeit binnen een temperatuurgebied. De VI houdt geen verband met de werkelijke viscositeit of SAE-viscositeit maar is een maat die aangeeft hoe de eigenschappen van de olie veranderen onder invloed van temperatuur.

Het VI-getal wordt doorgaans alleen als indicatie gebruikt. De werkelijke uitkomsten van pompbaarheidstests bij lage temperatuur en slijtagetests bij hoge temperatuur van een motorolie zijn betere voorspellers van goede prestaties in een motor.

In het algemeen hebben multigrade-oliën (0W40, 10W-30 enz.) een hoge viscositeitsindex. Monograde-oliën (SAE 30, 40 enz.) hebben een lagere viscositeitsindex. 
>>terug naar boven

7) Waardoor gaat in mijn auto het oliewaarschuwingslampje branden?
Het oliewaarschuwingslampje in uw auto kan door een aantal oorzaken gaan branden zoals: Te laag oliepeil, een defecte oliepomp, een defecte oliedruksensor, blokkering van het oliesysteem, sterk schuimen van de olie en dergelijke. In al deze gevallen moet u de motor zo snel mogelijk stoppen zonder uw veiligheid in gevaar te brengen. Doorrijden met draaiende motor en te lage oliedruk kan ernstige schade aan uw motor tot gevolg hebben.
>>terug naar boven