tools
  • A
  • A
  • A
  • lettergrootte

Onderhoudstips voor uw auto

Vul uw motorolie bij met Mobil 1™: Waarom? Wanneer? en Hoe?

Waarom u uw motorolie regelmatig moet controleren
Dankzij de ontwikkelingen in de motortechnologie zijn de moderne auto’s uiterst betrouwbaar en kunnen ze tussen de servicebeurten door veel meer kilometers maken dan oudere modellen. Vaak duizenden kilometers meer. Dat is natuurlijk goed nieuws voor u. Maar het betekent ook dat het belangrijker is dan ooit uw oliepeil regelmatig te controleren en bij te vullen als het nodig is. Doet u dat niet, dan zet u de gezondheid van uw automotor op het spel. Naarmate het oliepeil daalt, moet de resterende olie in het carter harder werken, hij wordt vuiler en slijt sneller met als gevolg dat de prestaties van uw auto geleidelijk achteruit gaan. Dan duurt het niet lang meer of uw motor loopt gevaar op verhoogde slijtage, oververhitting en kan zelfs totaal vastlopen.

Wanneer uw oliepeil controleren
In het ideale geval controleert u het oliepeil elke week, zoals door de meeste autoconstructeurs wordt aanbevolen. Als het oliepeil na minder dan 1500 km van maximum naar minimum zakt, laat uw motor dan nakijken. Het olieverbruik kan van auto tot auto en van de ene rijstijl tot de andere verschillen.

Oliepeil controleren en olie bijvullen
1. Parkeer op een horizontale plek, zet de motor uit en wacht drie tot vier minuten zodat de olie kan teruglopen.
2. Zoek de peilstok op, trek hem naar buiten, veeg hem schoon en steek hem terug in het carter voordat u het oliepeil opnieuw controleert.
3. Als het lager staat dan maximum, kijk dan in uw handboek hoeveel olie u dient toe te voegen.
4. Verwijder de olievuldop aan de bovenkant van de motor, voeg de juiste hoeveelheid olie toe en plaats de olievuldop na het bijvullen terug.
5. Wacht 60 seconden zodat de olie in de motor kan lopen en controleer het nieuwe oliepeil met behulp van de oliepeilstok opnieuw. Voeg als het nodig is meer olie toe en plaats de olievuldop terug.

Meer informatie is te vinden het hoofdstuk met veelgestelde vragen (FAQs).